Victor våtrumskassett

Snabb montering med Victor våtrumskassett​

Alla vet vi väl hur kaotiskt det kan vara på en byggarbetsplats, alla dessa olika yrkesgrupper och allt material som skall samsas på en liten yta. Ofta är det dessutom bråttom – och allt måste blir rätt från början. Att minimera risker är viktigt!

Med Victor stamschakt går det snabbt att montera. Alla delarna finns med – för det ser vi till alla redan på fabriken. Det går åt mindre tid att montera och många ser det alla redan idag som en möjlighet att låta hyresgästerna bo kvar medan badrummet renoveras. Det blir inte färre yrkesgrupper med ett Victor stamschakt – men det går snabbare!

Victor våtrumskassett

Victor som finns i olika utföranden för olika behov och krav, har blivit ett populärt alternativ när det gäller renovering av framför allt flerfamiljshus.

Renovering och nybyggnation av badrum innebär ofta ett omfattande arbete. Med våtrumskassetten Victor går arbetet snabbare, är enklare och blir billigare. Då alla rör är dragna innanför tätskiktet är detta ett system som är mycket enkelt att montera och lätt att hålla rent.

Kassetten är 58 cm ”helt färdig vägg” inklusive tätskikt och ytskikt. Kassetten har självklara anslutningar på sidorna. Minimal tid på rivning och bilningsarbete. Gamla stammar kan vara kvar. Inga timmar på tillverkning av nya schakt eller reparation av gamla stamschakt. Det enda som krävs är en slät vägg med två hål i golvet, sedan kan kassetten monteras.

Komplett leverans

Victor består av en kassett som levereras helt komplett till platsen för monteringen. Montagetiden för en komplett Victor-kassett är ofta mindre än 1,5 timme. En montering som Swedal Victors personal kan hjälpa till med i form av utbildning om så önskas. Slutmontering av tvättställ, duschblandare, kassettfront och WC-skål tar ca 2 timmar.

Vid eventuella vattenskador

Eftersom alla rör är dragna innanför tätskiktet, dolda bakom en lätt demonterbar laminatfront, är risken för vattenskador minimal. Om vattenläckage skulle uppstå rinner vattnet ned på slitsbotten och ut i en dränering under WC-stolen och vidare ut på golvet till golvbrunnen. Därför kan läckage upptäckas mycket snabbt.

Service och stambyte

Vid service och eventuellt stambyte friläggs hela stammen lika snabbt som ett packningsbyte på ett tvättställ. Victor är alltså ett system med många bra egenskaper, både ur praktisk synpunkt och säkerhetssynpunkt. Något som i längden också ger ekonomiska fördelar. Därför har flera fastighetsägare över hela landet valt att satsa på det här systemet.

Våthyllan Victor kan likaväl installeras vid nybyggnation som vid renovering. Vad som än händer de närmsta 50 åren, lossa fronten och byt ut vilken del som helst. Montera tillbaka fronten och någon skada har inte skett.