Skötselanvisning

Victor stambytesmodul

Rengöring - Städning

A. Frontpanel och WC-skål

(Frontpanel av laminat typ Perstorp på 7mm. fuktsäker skiva)

Ljummet vatten med milt rengörningsmedel.

Vid hårt nedsmutsade ytor kan lösningsmedel som thinner eller T-sprit användas med försiktighet. 

Rengörningsmedel med slipmedel får EJ användas.

B. WC-lock, spolknapp och anslutning mot tak

(Sanitetsplast)

Ljummet vatten med milt rengörningsmedel.

Rengörningsmedel med slipmedel får EJ användas.

Vid nedsmutsning med färg eller limrester kontaktas respektive leverantör för vidare upplysning om borttagning.

Nitrocellulosaförtunning får EJ användas!

En del lösningsmedel är brandfarliga och farliga att inandas. Vädra ordentligt och undvik öppen eld i samband med rengörningen.
Tvätta efteråt av med vatten med milt tvättmedel.